MULTIMEDIJALNI KURS ZA WINDOWS XP
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Windows XP Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite operativni sistem Windows, najrasprostranjeniji i najpoznatiji operativni sistem. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete osnove i ući u svet Windows-a XP. Kurs obrađuje sve tri jezičke verzije Windows-a XP: srpsku latiničnu, srpsku ćiriličnu i englesku verziju Windows-a.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti i na ranije verzije ovog operativnog sistema Windows 2000, Windows 98, itd.

Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

Pogledajte nasa nova izdanja....
cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA WORD
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Word 2003 Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Microsoft Word, najrasprostranjeniji i najpoznatiji program za unos i obradu teksta. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada Word-a i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti i na ranije verzije Word-a: Word 2000,
Word 97, itd.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

Pogledajte nasa nova izdanja....
cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA EXCEL
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Excel 2003 Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Microsoft Excel, najrasprostranjeniji i najpoznatiji program za izradu tabela i grafikona. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada Excel-a i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti i na ranije verzije Excel-a: Excel 2000,
Excel 97, itd.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

Pogledajte nasa nova izdanja...
cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA INTERNET
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Internet Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da pregledate internet stranice, primate i šaljete internet poštu. Kurs obrađuje najpopularnije programe za pregled internet stranica Internet Explorer i Opera i primanje i slanje e-mailova Outlook Express. Uz govorno i video uputstvo naučićete kako da podesite navedene programe i kako da ih pravilno koristite.

Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA POWERPOINT
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za PowerPoint 2003 Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite Microsoft PowerPoint, najpoznatiji i najrasprostranjeniji prrogram za izradu poslovnih prezentacija. Uz govorno i video uputstvo naučićete da pravite efektne prezentacije za Vaš posao, fakultet itd.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti i na ranije verzije PowerPoint-a:
PowerPoint 2000, PowerPoint 97, itd.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

Pogledajte nasa nova izdanja...
cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA ACCESS
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Access 2003 Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Microsoft Access, jednostavan i napredan program za izradu baza podataka. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada Access-a i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti i na ranije verzije Access-a:
Access 2000, Access 97, itd.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:-

cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA CorelDRAW
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Corel DRAW Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Corel DRAW , najpoznatiji i moćan program za crtanje vektorske grafike i dizajn. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u Corel DRAW-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije Corel DRAW-a: Corel DRAW 12, Corel DRAW 11 kao i na sve ranije verzije Corel DRAW-a.

Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:

cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA PHOTOSHOP
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za Photoshop Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Adobe Photoshop, najpoznatiji i moćan program za obradu fotografija i dizajn. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u Photoshop-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije Photoshopa: Photoshop CS, Photoshop 7 i ranije verzije.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:

cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA AutoCAD
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za AutoCAD Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Autodesk AutoCAD, najpoznatiji i moćan program za izradu inženjerskih crteža. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u AutoCAD-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije AutoCAD-a.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.

Pogledajte slike kursa:


-:

Pogledajte nasa nova izdanja...
cena 600 din + PTT

MULTIMEDIJALNI KURS ZA ArchiCAD
CD + Priručnik

Multimedijalni kurs za ArchiCAD Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite ArchiCAD, najpoznatiji i moćan program za izradu arhitektonskih crteža. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u ArchiCAD-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije ArchiCAD-a.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.


-:

cena 600 din + PTT

blank blank
blank
blankMULTIMEDIJALNI KURS ZA 3D Studio Max
blank
blank
blankCD + Priručnik
blank
blank
blank

Multimedijalni kurs za 3D Studio MAX Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite 3D Studio MAX, najpoznatiji i moćan program za izradu 3D objekata i animacija. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u 3D Studio Max-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije 3D Studia MAX.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.


-:

blank
blank
blank
blankcena 600 din + PTT
blank

blank blank
blank
blankMULTIMEDIJALNI KURS MAYA
blank
blank
blankCD + Priručnik
blank
blank
blank

Multimedijalni kurs Maya Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite Maya program, najpoznatiji i najmoćniji program za izradu 3D objekata i animacija. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u Maya programu i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve novije verzije Maya programa..


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.


-:

blank
blank
blank
blankcena 600 din + PTT
blank

blank blank
blank
blankMULTIMEDIJALNI KURS ZA Sound Forge
blank
blank
blankCD + Priručnik
blank
blank
blank

Multimedijalni kurs za Sound Forge Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite SONY Sound Forge, najpoznatiji i moćan program za rad sa audio zapisima na računaru. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u Sound Forge-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije Sound Forge-a.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.


-:

blank
blank
blank
blankcena 600 din + PTT
blank

blank blank
blank
blankMULTIMEDIJALNI KURS ZA Adobe Premier
blank
blank
blankCD + Priručnik
blank
blank
blank

Multimedijalni kurs za Adobe Premier Vam omogućava da samostalno, kod kuće naučite da koristite ADOBE Premier, najpoznatiji i moćan program za nelinearnu montažu i rad sa audio i video zapisima na računaru. Uz govorno i video uputstvo upoznaćete komande i način rada u Premier-u i uspešno savladavati ovaj popularan program.

Znanje stečeno korišćenjem ovog kursa možete primeniti na sve verzije.


Uz kupljeni kurs dobijate i knjigu koja prati lekcije kursa i ona Vam može služiti kao veoma efikasan podsetnik.


-:

blank
blank
blank
blankcena 600 din + PTT
blank

blankKatalog proizvoda i usluga
blank
blankMultimedijalni kursevi
blankWindows XP
blankWord 2003
blankExcel 2003
blankInternet
blankPowerPoint 2003
blankAcces 2003
blankCorel DRAW
blankAdobe Photoshop
blankAutoCAD 2007
blankArhiCAD
blank3D Studio MAX
blankSound Forge
blankMaya
blankAdobe Premier
blankKomplet za pocetnike
blank
blankLiteratura
blankLinux od pocetka
blankOpenOffice Prirucnik
blankWindows u 10 lekcija
blankWord u 24 lekcije
blankExcel u 24 lekcije
blankInternet u 12 lekcija
blankPowerPoint u 18 lekcija
blankAccess u 15 lekcija
blankFrontpage u 14 lekcija
blankCorelDRAW u 18 lekcija
blankPhotoshop u 24 lekcije
blankDreamweaver u 14 lekcija
blankFlash u 16 lekcija
blankAutoCAD u 15 lekcija
blank
blankInteraktivne vežbe i uputstva
blankRecnik komp. termina
blank105 programa
blankSlepo kucanje
blankDecija ucionica
blank
blankRecnici
blankEngleski
blankŠpanski
blankFrancuski
blankItalijanski
blankNemacki
blankTehnicki recnik
blankU PRIPREMI DOPUNJENA IZDANJA!
blankKursevi
blankPocetni
blankPocetni Poslovni
blankGraficki Dizajn Pocetni
blankGraficki Dizajn Napredni
blankInternet
blankInternet prezentacije
blankNovinarski
blankProjektovanje/AutoCAD
blankJuniorski
blankLinux
blank
blankKatalog štampe
blankVizit Karte
blankDžepni Kalendari
blankID Kartice
blankDigitalna štampa
blank
blank
Microsoft Srbija i Crna Gora Linux Srbija